WAT

De Vereniging voor Nutriënten Analyse groepeert alle laboratoria van België die actief zijn binnen de diervoederindustrie. Op regelmatige basis wordt tijdens ledenvergaderingen en voordrachten informatie uitgewisseld die nuttig kan zijn om de laboratoria optimaal te laten functioneren.

De missie van onze vereniging is, gezien de bijzonder gecompliceerde matrix en het belang van een juiste analyse, een voortdurende uitdaging waaraan alle leden actief meewerken. 

 

WIE

Naast de laboratoria van de diervoederindustrie zijn zowel privélaboratoria als laboratoria van onderzoekscentra, hogescholen en universiteiten onmisbare partners.

Aan de activiteiten ingericht door de VNA kunnen in principe altijd meerdere personeelsleden deelnemen van de bedrijven die lid zijn. Niet-leden kunnen tevens deelnemen tegen betaling.

 

HOE

Lid worden kan door een eenvoudige aanvraag te doen bij het bestuur van de hidden email.

Bij goedkeuring door de Raad van Bestuur zal u uitgenodigd worden om de jaarlijks bijdrage van 100 euro te storten om het lidmaatschap van uw bedrijf te bevestigen.