VERGADERINGEN

Studiedag VNA
 

 

 

 

 

 

 


 

 

Op 5 december werd een druk bijgewoonde VNA studienamiddag rond ruw eiwitbepaling georganiseerd bij DSM. De titel van deze studiedag was : “RUW EIWIT: MET KJELDAHL OF DUMAS ?”. De presentaties gegeven tijdens deze studiedag kan u hieronder terugvinden:

 

Studiedag VNA

 

 

 

 

 

 

Op 10/06/2013 was er een studiedag van VNA (Vereniging voor Nutriënten Analyse), die bij het Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen doorging in Gentbrugge. Deze studiedag draaide vooral rond de detectie van residuen in levensmiddelen en diervoeders. De hierbij horende presentaties kan u hier terugvinden.

- Bezoek Vereniging voor Nutriëntenanalyse - Mieke Van de Wiele (FAVV) - Deel 1
- Bezoek Vereniging voor Nutriëntenanalyse - Mieke Van de Wiele (FAVV) - Deel 2

 Studiedag SGS

 

 

 

 

 

 

 

Op 11/10/2011 organiseerde VNA, in samenwerking met SGS, een studiedag bij SGS Antwerpen. Hieronder kan u de presentaties terug vinden.

- Oil, Gasses and Chemicals - Patrick Seldeslachts

- Consumer Testing Services - Guy Lamon

- Integrated Pest Management Services - Johan Pype

- Analyse dioxines en dioxineachtige - Marc Van Ryckeghem

 

 

Studienamiddag "Antibioticadetectie: screening en bevestiging"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De VNA-studienamiddag rond “Antibioticadetectie : screening en bevestiging” vond plaats bij het ILVO. Wim Reybroeck gaf een overzicht van screeningsmethoden (microbiologische inhibitortesten, enzymatische testen, receptortesten, immunologische testen) die gebruikt kunnen worden voor het opsporen van antibiotica in biologische matrices. De belangrijkste voordelen werden opgesomd: eenvoudig, weinig apparatuur, goedkoop, automatiseerbaar, meeste testen steeds voorhanden en uitvoerbaar, meestal weinig staalvoorbereiding, veel stalen tegelijkertijd, relatief snel, breedspectrum gevoeligheid, goede detectiecapaciteit …
De nadelen zijn: geen kwantitatieve resultaten, kans op vals-positieve resultaten, geen methode voor bepaalde antibiotica en/of voor bepaalde matrices, de houdbaarheid van de microbiologische testen, soms geen detectie van de metabolieten…
Het resultaat van een screeningstest moet steeds bevestigd worden door middel van een onafhankelijke fysicochemische techniek. De methode bij uitstek hiervoor is vloeistofchromatografie gekoppeld aan tandem massaspectromerie. Een aantal theoretische en praktische aspecten van deze techniek werden toegelicht door Els Daeseleire. Met die methode dient elk antibioticum apart gekwantificeerd te worden.
Beide sprekers vermeldden dat de voeders één van de moeilijkste matrices waren en dat een blanco voeder (+ voeder met verschillende concentraties van chemische residuen) altijd moest geanalyseerd worden.

Deze presentaties werden gevolgd door een toelichting door Marc De Loose en een bezoek aan de praktijkproef waarbij de teeltvoorwaarden voor genetisch gewijzigde gewassen getoetst worden aan de Vlaamse praktijk. Dit kadert in de evaluatie van de wetgeving met betrekking tot de co-existentie van genetisch gewijzigde gewassen met conventionele en biologische gewassen zoals voorzien in het decreet van 3 april 2009. De resultaten van dit onderzoek zullen pas in maart 2011 gekend zijn.

Presentatie Wim Reybroeck
Presentatie Els Daeseleire

 
Agenda
&
Geplande activiteiten

 

 

 
Meer inlichtingen via hidden email